First Last Practice Round Friday
BradleyPhillips
BudBramblett
 • Yes
CharlesGermano
DavidElrod
 • Yes
JamesMason
JeremyPayne
KevinWeeks
MichaelPratt
randydaniel
 • Yes
RodneyFloyd
rustywilliams
 • Yes
RyanFloyd
StevePhilips
 • Yes
TerryDunn
TimWilhoit
 • Yes
TylerRefling
 • Yes
 First Last Practice Round Friday
First NameLast NameTime
WayneBartlett11:28
EvanBartlett11:28
ScottCollins11:10
RandyDaniel11:19
TerryDunn11:10
MarkEllis11:48
CharlesGermano11:19
RowdyHope11:10
RaviKannan11:37
StevePhilips11:37
BradPhilips11:48
MichaelPratt11:48
TylerRefling11:10
DanRhoads11:28
ThomasSchutt11:37
RustyWilliams11:19
JeffWilliams11:19

 First Last Practice Round Friday
BradleyPhillips
BudBramblett
 • Yes
CharlesGermano
DavidElrod
 • Yes
JamesMason
JeremyPayne
KevinWeeks
MichaelPratt
randydaniel
 • Yes
RodneyFloyd
rustywilliams
 • Yes
RyanFloyd
StevePhilips
 • Yes
TerryDunn
TimWilhoit
 • Yes
TylerRefling
 • Yes
 First Last Practice Round Friday