First Last Practice Round Friday
BudBramblett
 • Yes
randydaniel
 • Yes
TerryDunn
DavidElrod
 • Yes
RyanFloyd
RodneyFloyd
CharlesGermano
JamesMason
JeremyPayne
StevePhilips
 • Yes
BradleyPhillips
MichaelPratt
TylerRefling
 • Yes
KevinWeeks
TimWilhoit
 • Yes
rustywilliams
 • Yes
 First Last Practice Round Friday
First NameLast NameTime
ChrisBrown12:00
ScottCollins12:00
CharlesGermano11:40
MichaelHailey12:00
AndyMaestas11:50
BradPhillips11:30
MichaelPratt11:40
TylerRefling11:30
DanRhoads11:50
ThomasSchutt11:50
StevenTurner11:40
TimWilhoit11:30

 First Last Practice Round Friday
BudBramblett
 • Yes
randydaniel
 • Yes
TerryDunn
DavidElrod
 • Yes
RyanFloyd
RodneyFloyd
CharlesGermano
JamesMason
JeremyPayne
StevePhilips
 • Yes
BradleyPhillips
MichaelPratt
TylerRefling
 • Yes
KevinWeeks
TimWilhoit
 • Yes
rustywilliams
 • Yes
 First Last Practice Round Friday